Có 1 kết quả:

na sơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên núi, thuộc tỉnh Thanh hoá Việt Nam, dân gian thường gọi là núi Nưa.