Có 1 kết quả:

tà nguỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa dối trá.