Có 1 kết quả:

tà khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơi độc, gây bệnh tật — Cái không khí, cái vẻ ma quái.

Một số bài thơ có sử dụng