Có 1 kết quả:

bộ lạc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dân tộc chưa có tổ chức quốc gia.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đám dân bán khai sống thành từng dòng họ, chủng tộc.

Một số bài thơ có sử dụng