Có 1 kết quả:

bưu hối

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Gửi tiền bạc theo đường bưu điện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gửi tiền bạc theo đường bưu điện.