Có 1 kết quả:

bưu hoa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con tem dán trên thư từ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con tem dán trên thư từ.