Có 1 kết quả:

hương đảng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xóm làng. Người trong làng xóm. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: “Miền hương cảng đã khen rằng hiếu nghị”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xóm làng. Người trong làng xóm. Hát nói của Nguyễn Công Trứ có câu: » Miền hương cảng đã khen rằng hiếu nghị «.

Một số bài thơ có sử dụng