Có 1 kết quả:

bỉ nho

1/1

bỉ nho

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Kẻ nho sĩ đáng khinh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ nho sĩ đáng khinh.

Một số bài thơ có sử dụng