Có 1 kết quả:

bỉ độn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thô tục ngu đần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thô tục ngu đần.