Có 1 kết quả:

bỉ lậu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thô tục quê mùa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thô tục quê mùa.