Có 1 kết quả:

mạo châu

1/1

mạo châu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thị trấn Mạo Châu (thuộc thành phố Nhậm Khâu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc)