Có 1 kết quả:

yển thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông, thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Hoa.