Có 1 kết quả:

chước định

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem xét tình hình mà quyết định. ☆Tương tự: “chước đoạt” 酌奪.