Có 1 kết quả:

phối cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Hội hoạ, chỉ sự sắp đặt các chi tiết trong một bức tranh.