Có 1 kết quả:

phối sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh từ Hội hoạ, chỉ sự sắp đặt, hoà hợp các màu trong bức tranh.