Có 1 kết quả:

hàm thuỵ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngủ say. ◇Chu Đức Nhuận 朱德潤: “Trần Lang hàm thụy vị tri hiểu, Thái Thạch dạ độ giang thanh thu” 陳郎酣睡未知曉, 采石夜度江聲秋 (Độc tùy thư 讀隋書).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngủ ngon, ngủ say.

Một số bài thơ có sử dụng