Có 1 kết quả:

khốc liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàn ác dữ dội.

Một số bài thơ có sử dụng