Có 1 kết quả:

toan khổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau buồn cực nhọc. Đắng cay.