Có 1 kết quả:

bộ yến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bữa tiệc mừng được vua cho phép tổ chức, để ăn uống chung vui.