Có 1 kết quả:

thái du

1/1

thái du

giản thể

Từ điển phổ thông

lấy dầu, chiết xuất dầu