Có 1 kết quả:

thích ca

1/1

thích ca

giản thể

Từ điển phổ thông

phật Thích Ca