Có 1 kết quả:

lí dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chức việc trong làng. Truyện Trê Cóc có câu: » Truyền đòi lí lịch tức thì, dẫn thôi thủ phạm danh Trê ra hầu «.