Có 1 kết quả:

trọng hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách trừng phạt nặng nề.