Có 1 kết quả:

trùng dương

1/1

trùng dương

giản thể

Từ điển phổ thông

tết Trùng Dương