Có 1 kết quả:

dã cầm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loài chim gà sống hoang, không được nuôi ở nhà.

Một số bài thơ có sử dụng