Có 1 kết quả:

kim tự tháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phần mộ quốc vương Ai Cập ngày xưa. Là một trong bảy đại kì quan thế giới. § Gọi tên như thế vì tháp có hình như chữ “kim” 金.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái tháp nhọn hình chữ Kim 金.