Có 1 kết quả:

châm pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phép trị bệnh dùng kim chích vào huyệt.