Có 1 kết quả:

châm biếm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chê bai chỉ trích.