Có 1 kết quả:

sao tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức hạng thấp, giữ việc ghi chép viết lách. Thư kí tại công sở.