Có 1 kết quả:

ngân thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thỏ bạc, chỉ mặt trăng.