Có 1 kết quả:

hàm oan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu nỗi đau khổ mà không nói ra được.

Một số bài thơ có sử dụng