Có 1 kết quả:

nhuệ mẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhanh nhẹn sắc sảo.