Có 1 kết quả:

thác ngộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sai lầm, lầm lẫn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sai lầm. Lầm lẫn.

Một số bài thơ có sử dụng