Có 1 kết quả:

toả cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đóngchặt cửa biển, không cho tàu bè nước ngoài vào. Td: Bế quan toả cảng.