Có 1 kết quả:

chung điểm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Giờ đồng hồ (bằng 60 phút).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giờ đồng hồ ( bằng 60 phút ). Ngày nay còn gọi là Điểm chung.