Có 1 kết quả:

thiết bì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Da đen sạm.