Có 1 kết quả:

chung tình

1/1

chung tình

giản thể

Từ điển phổ thông

yêu sâu sắc, có tình cảm sâu sắc