Có 1 kết quả:

trưởng nam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trai đầu lòng. Đứa con trai lớn tuổi hơn cả. Ca dao: » Thương thì thương vậy chẳng tày trưởng nam «.