Có 1 kết quả:

bế mạc

1/1

bế mạc

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. hạ màn sân khấu
2. bế mạc