Có 1 kết quả:

bế tàng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Che lấp. Giấu kín.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu kín.

Một số bài thơ có sử dụng