Có 1 kết quả:

khai vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mở đầu vị ngon. Nói về thức uống hoặc món ăn dùng trước tiên.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở đầu vị ngon. Nói về thức uống hoặc món ăn dùng trước tiên.