Có 1 kết quả:

nhàn tứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nghĩa rộng rãi, không gò bó.