Có 1 kết quả:

nhàn khoáng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rảnh rỗi, rộng thì giờ.

Một số bài thơ có sử dụng