Có 1 kết quả:

nhàn độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống rảnh rang một mình, chỉ sự ở ẩn.

Một số bài thơ có sử dụng