Có 1 kết quả:

nhàn tiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 閑錢.
2. Tiền còn dư (ngoài nhu yếu phí dụng trong sinh hoạt). ◇Kim Thánh Thán 金聖嘆: “Bổn bất dục tạo ốc, ngẫu đắc nhàn tiền, thí tạo nhất ốc” 本不欲造屋, 偶得閒錢, 試造一屋 (Bất diệc khoái tai 不亦快哉, Kì thập ngũ 其十五) Vốn không muốn làm nhà, chợt có món tiền để rỗi, liền làm thử mấy gian. ◇Tào Ngu 曹禺: 魯貴(問侍萍): Lỗ Quý (vấn Thị Bình): “Cương tài ngã khiếu nhĩ mãi trà diệp, nhĩ vi thập ma bất mãi? Lỗ Thị Bình: Một hữu nhàn tiền” 剛才我叫你買茶葉, 你為什麼不買? 魯侍萍: 沒有閑錢 (Lôi vũ 雷雨, Đệ tam mạc).
3. Tiền kiếm được bằng những thủ đoạn bất chính. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Các điếm gia tịnh các đổ phường đoái phường, gia lợi bội tống nhàn tiền lai dữ Thi Ân” 各店家並各賭坊兌坊, 加利倍送閑錢來與施恩 (Đệ tam thập hồi) Các cửa hàng cùng các sòng bạc, các tiệm cầm đồ đổi chác có lãi đều đem tiền chia cho Thi Ân.