Có 1 kết quả:

quan hà

1/1

quan hà

giản thể

Từ điển phổ thông

quan hà, sông núi, giang sơn