Có 1 kết quả:

cáp lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu và đuôi thuyền.