Có 1 kết quả:

duyệt
Âm Hán Việt: duyệt
Unicode: U+95B2
Tổng nét: 15
Bộ: môn 門 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿵
Nét bút: 丨フ一一丨フ一一丶ノ丨フ一ノフ
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là 閱

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một cách viết khác của chữ Duyệt 閱.

Từ ghép 3