Có 1 kết quả:

vi môn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cửa nhỏ trong cung vua.