Có 1 kết quả:

khoát đạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính tình rộng rãi, không gò bó.